ČESKÁ ŠKOLA OSTEODYNAMIKY

SUPEREVIZE

Osteodynamika představuje průlomový způsob přístupu k lidskému i zvířecímu tělu. Jde o manuální techniku, která celostně ošetřuje tělo bez nutnosti diagnostiky a bez nutnosti invazivních zásahů do fyziologie. Je to technika, která je vhodná pro lidi, kteří se chtějí věnovat celostnímu ošetřování opěrného aparátu.

Základním principem České školy Osteodynamiky  je osobnostní rozvoj terapeuta, jeho znalostí, dovedností a schopností je použít v praxi. Zde jsou základní pilíře:

1.OTEVŘENOST

Otevřít diskuzi, školu i všechny zúčastněné novým úhlům pohledu na funkci lidského i zvířecího těla a psychiky. Objevovat nové přístupy a překračovat stereotypní zvyklosti. Pojmout otevřenost jako základní princip výuky, což povede ke vzájemnému hledání nových možností, porozumění přírodním zákonům, zlepšení vzájemné komunikace.

2. SMYSLUPLNÝ OBSAH

Náplň výuky tvořit podle toho, co je pro život opravdu důležité. Nezaměřovat se na cíle, ale na průběh procesu. Zaměřit se na rozvoj znalostí a dovedností, důležitých pro terapeutickou praxi a kvalitu terapeuta.

3. KRITICKÉ MYŠLENÍ

Vést k pochopení, že smyslem života je bytostné tázání po smyslu činnosti, vyjadřování pochyb a hledání konstruktivních odpovědí a řešení.

4. VNITŘNÍ MOTIVACE

Podporovat vnitřní motivaci, která vede na rozdíl od motivace vnější k niternému pochopení své profesní cesty a aktivuje zájem o učení a radost z poznávání a propojování získaných informací s praktickými dovednostmi.

5. UČENÍ V SOUVISLOSTECH

Otevřít cestu k porozumění souvislostí a vzájemného propojení dílčích oblastí v jeden funkční celek.

6. UČENÍ PRAXÍ

Klást důraz na praktický výcvik. Základem pro předání praktických dovedností je kvalita lektora, jeho zkušenosti a schopnosti propojit teorii a praxi. Za důležité považujeme zpracování podkladových instruktážních manuálů, které slouží k orientaci v konceptech metodiky.

7. OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Nacházet ve vlastních zkušenostech možnost rozvoje, učit se sdílet a komunikovat, objevit zdravou sebereflexi a rozvíjet aspekt vědomé přítomnosti, který tvoří kvalitu práce i života.

Andrea Dunová, autorka techniky Osteodynamika, zakladatelka České školy Osteodynamiky, lektorka v České škole Osteodynamiky

Nabídky kurzů najdete na našem webu: www.archa-dunovi.cz