Tento týden jsem ošetřila pomocí Osteodynamiky 10 dětí ve věku 3-12 měsíců. Děti byly ošetřeny na žádost rodičů, kteří pozorovali u svého děťátka některé z popsaných příznaků KiSS syndromu (tyto syndromy byly podrobně popsány v článku na mém blogu Osteodynamiky).

Zkušenost z tohoto týdne byla velmi zajímavá, protože tentokrát ve většině případů nešlo o blokádu mezi týlní kostí a prvním krčním obratlem, což bývá nejčastější příčina příznaků KiSS syndromu, ale tentokrát šlo o blokády, které se nejčastěji objevily v oblasti pánve a oblasti hrudníku, lopatek a ramenních kloubů. Děti se obtížně přetáčely na bříško, v této poloze vydržely jen krátkou dobu, nedokázaly se vzepřít na rukou do kleku a lozit po čtyřech, plakaly při manipulaci při oblékání, stáčely se na jednu stranu, při kojení byla jedna strana problematická a maminky často trpěly zánětem jednoho prsu…

Když jsem se vyptávala na průběh porodu, společným jmenovatelem byl protahovaný porod nebo císařský řez. Ani u jedné maminky nebyla použita Kristellerova exprese, což je tlačení na břicho v poslední fázi porodu. Téměř všechny maminky mi potvrdily, že mají buď skoliózu, nebo měly dlouhodobě problémy s páteří, zejména v oblasti bederní páteře, křížové kosti a kostrče.

Z pohledu osteopatických technik, zejména Viscerální manipulace, která se zabývá vztahy mezi fasciemi, které jsou v těle všudypřítomné a kosterním aparátem, vyplývá, že chybné postavení obratlů a zejména pánve může u žen významně ovlivnit průběh porodu. Pokud fascie vykazují nadměrné napětí, je dítě v porodních cestách více sevřené a pokud porod postupuje pomalu, je tělíčko dítěte vystaveno obrovským tlakovým silám nadměrně dlouho. I když je tělo dítěte na tyto mechanismy vybaveno, může ke zpomalení dojít ve chvíli, kdy je tělíčko v rotaci. V tuto chvíli působí tlakové síly nerovnoměrně a dochází k přetížení například pánevní oblasti nebo ramen.

Z pohledu medicíny se dítě s těmito nepříznivými momenty dokáže vyrovnat. Z pohledu Osteodynamiky lze všechny děti po porodu preventivně ošetřit, aby se dokázaly s následky porodu rychle vyrovnat a našly ve svém těle harmonii, potřebnou pro radost a spokojenost.

Při své práci si stále kladu otázky, jaký je vztah mezi skoliózou a komplikovaným porodem? Jaký je vztah mezi psychickou člověka a průběhem porodu? Jaký je vztah mezi stavem páteře rodící ženy a průběhem porodu?

I vy si můžete na tyto otázky odpovědět…

Andrea Dunová