O mně

Terapeutka lidí a zvířat není pro mě povoláním. Je to můj životní styl.

 KDO JSEM

Andrea Dunová

 • Terapeutka lidí a zvířat
 • Majitelka Centra celostní péče Archa
 • Autorka metodiky Dornova metoda pro zvířata
 • Majitelka ochranné známky Dornova metoda-zvířata®
 • Autorka manuální fasciální techniky Osteodynamika
 • Majitelka ochranné známky OSTEODYNAMIKA®
 • Lektorka autorizovaných a certifikovaných kurzů Dornovy metody pro zvířata a Osteodynamiky
 • Zakladatelka České školy Dornovy metody pro zvířata
 • Zakladatelka institutu celoživotního vzdělávání – Institut zdraví zvířat s. r. o.
 • Spoluzakladatelka Asociace manuálních terapeutů zvířat z. s. Podrobnosti na webu www.andreadunova.cz

Autorka

 • Knih Dornova metoda pro zvířata , O čem sní holčičky z množíren , Člověk a pes
 • Výukových skript a praktických manuálů

ODBORNÝ PROFIL

1982 – 1986 studium na SZeŠ v Kroměříži, obor veterinární

1997 – 1998 studium Lékařské mikrobiologie, parazitologie a virologie (zakončené atestací) na Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně

2006 kurz Dornovy metody MgA. Zuzany Prouzové a Josefa Púryho

2009 – 2010 kurz Kraniosakrální osteopatie (pro lidi) – mezinárodně akreditovaný lektor Radek Neškrabal

2014 – 2015 kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch I+II level, The Canin Touch I+II level, lektorka MVDr Ivana Ruddock

2015 – 2018 postgraduální semináře v oboru Kraniosakrální osteopatie (Radek Neškrabal, Petr Odstrčil, Mike Boxhall)

2017-2018 odborný výcvik na kurzech Viscerální manipulace (Bc.Alena Zapletalová, žákyně J.P. Barralla)

2018-2019 odborný výcvik na kurzech Neurální manipulace ( Bc.Alena Zapletalová, zahraniční lektoři )

Od r. 2016- do současnosti: pravidelná účast na pracovních psychoterapeutických skupinách PESSO, individuální odborné konzultace v oboru psychoterapie a osobní koučing (Petr Odstrčil)

 

JAK PRACUJI

Nabízím profesionální, odborný a zejména individuální přístup opírající se o patřičné odborné vzdělání a terapeutickou praxi (od roku 1992) a zkušenosti, na jejichž základě jsem vypracovala a vyprofilovala jedinečné terapeutické systémy a metodiky (Dornova metoda pro zvířata a
Osteodynamika).

Používám propracované techniky, pomocí kterých lze ošetřit všechny prvky opěrného aparátu a regulovat chybná postavení kostí v kloubních spojeních. Zároveň ošetřuji i fasciální systém, jehož nesprávné napětí ovlivňuje stav kosterního aparátu a funkci všech orgánů. Ošetření je důležité z hlediska prevence, při rehabilitaci po úrazech, při nadměrné zátěži organismu, či při chronických zdravotních problémech a ve stáří.

Terapeutický proces chápu jako oboustranný dialog mezi terapeutem a klientem (ať je to člověk či zvíře), který je založený na vzájemném respektu, důvěře a úctě.

Při ošetřování lidí i zvířat spolupracuji s lékaři a odborníky, kteří na základě vyšetření stanovují diagnostiku.

Striktně dodržuji hranice terapeutické a medicínské. V určitých situacích a stavech klienta proto jako terapeut nedokážu nebo nemohu pomoci.