OSTEODYNAMIKA® OCHRANNÁ ZNÁMKA

OOSTEODYNAMIKA® získala ochrannou známku. Informace o tom, co je Ochranná známka se můžete dočíst v článku, který je umístěný na blogu.
V tomto textu se pokusím objasnit

Proč má OSTEODYNAMIKA® ochrannou známku?

Záměrem je:

 • zajistit udržení jednotné metodiky manuální terapeutické techniky, její princip a směřování
 • zamezit zneužití a šíření zkreslených, nedostatečných a nesprávných informací bez potřebných znalostí a praxe

Jaké je použití ochranné známky OSTEODYNAMIKA® v praxi?
Bez písemného souhlasu majitele nesmí nikdo užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní shodné nebo zaměnitelné pro výrobky a služby téhož druhu, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami.
Konkrétně:

 • slovo OSTEODYNAMIKA® pro označení terapeutické techniky v praxi mohou používat pouze účastníci kurzu Osteodynamiky®, kteří obdrží příslušný certifikát od autora metodiky
 • teorii ani praxi OSTEODYNAMIKY® jako celek nebo její části není možné šířit bez předchozího písemného souhlasu a povolení autora metodiky
 • oprávnění k veřejnému šíření OSTEODYNAMIKY® jako celku nebo jejích částí formou přednášek nebo kurzů uděluje písemně pouze autor metodiky a majitel ochranné známky.

Pokud majitel ochranné známky zjistí porušení výše uvedeného, bude se v souladu s příslušnou legislativou domáhat, aby porušování jeho práv bylo nejen zakázáno a závadný stav byl odstraněn, ale bude vymáhat i veškerou náhradu škody, a to nejen materiální, ale i nemateriální (poškození dobré pověsti své ochranné známky, svého jména a jména firmy).

Jaký je přínos ochranné známky pro absolventy kurzu OSTEODYNAMIKY®?

 • přesné označení techniky
 • jedinečnost na trhu služeb (právo používat slovo OSTEODYNAMIKA® pro označení metodiky mají pouze účastníci kurzu na základě obdrženého certifikátu)
 • možnost dalšího vzdělávání a účast na praktických seminářích a profesních setkáních

K čemu opravňují certifikáty z kurzů OSTEODYNAMIKY®?

 • začlenit naučené znalosti a dovednosti do osobních a profesních činností
 • účastnit se dalších vzdělávacích akcí
 • prezentaci na webových stránkách. Popisné texty týkající se OSTEODYNAMIKY® musí být převzaty nezměněné z textové předlohy s odkazem na zdroj.

K čemu certifikát z kurzů OSTEODYNAMIKY® neopravňuje?

 • reprezentovat OSTEODYNAMIKU® ve formě přednášek, kurzů, neschválených článků apod.
 • vystavovat certifikáty v souvislosti s OSTEODYNAMIKOU®

Každý účastník obdrží před začátkem kurzu smlouvu se všemi podmínkami, které odsouhlasí svým podpisem.