Příběh Jaroslava Cabalky – https://www.youtube.com/watch?v=nOKnY2aLgfE
Náš syn Jaroslav měl do svých prvních narozenin následkem nesprávně vedeného porodu problém s pohybem, měl opožděný psychomotorický vývoj, nelezl, nemohl jíst, hlavu měl v úklonu, jen se uměl kutálet. Poté jsme díky metodám Andrey Dunové přišli na příčinu, jež vězela v rozsáhlé blokádě krční páteře, zablokované týlní kosti a související poškození svalů okolo poškozených míst. Již po prvních zásazích se chlapečkovi značně ulevilo, začal jíst, což mu do té doby činilo značné obtíže. Byl veselejší a bylo vidět, že ho tělo přestává bolet, začal vnímat svět radostnýma očima. Tato poškození se „opravovala“ pomocí Osteodynamiky téměř rok. Chlapeček se nyní plazí, zvedá na rukách, snaží se dostat na kolínka a s oporou sedí a udrží se na nohách a ve vzpřímené poloze. Dokáže se sám najíst a napít, koordinace pohybu mu již nečiní problémy, jako tomu bylo před ošetřením. Osteodynamika vrátila Jarouškovi radost ze života. Věřím, že dokáže pomáhat i dalším potřebným…
Ivana Cabalková maminka

JAROUŠEK
Andrea Ája Dunová, terapeutka a lektorka Osteodynamiky
V srpnu 2016 mě oslovila má kamarádka a požádala mě o terapii pro svého vnoučka. Dočetla se o mé přednášce, kterou jsme spolu s Annou Kohutovou-porodní asistentkou, připravily v roce 2015 pro MamaCentrum v Havířově. Záměrem přednášky bylo vysvětlení souvislostí porodu a zdraví opěrného aparátu žen, nevhodných a nešetrných zásahů do průběhu porodu a možné následky pro miminko. Byla zde také předvedena a vysvětlena manuální terapie Osteodynamika, která dokáže účinně ošetřovat všechna kloubní spojení v těle. Novorozené děti často postihují mechanické blokády v kloubním spojení mezi lebkou a krčními obratli. Tyto mechanické blokády mohou vznikat jako následek působení fyzikálních sil během porodu a nepřiměřeného zásahu člověka do průběhu porodu. Následné blokády přináší soubor nefyziologických projevů dítěte, který je v zahraničí nazýván KissSyndrom. V září jsem poprvé ošetřovala Jarouška, který měl právě rok. Jeho psychomotorický vývoj byl následkem nevhodného zásahu při porodu značně zpomalený, byl uzavřený, nekomunikoval, nepohyboval se, nebyl schopen přijímat tuhou stravu. Jeho tělo bylo na dotek dráždivé a bolestivé.
Uplynul rok, s Jarouškem se vidíme každý měsíc, uvolnili jsme rozsáhlou blokádu krčních obratlů i týlní kosti, uvolnili klíční kosti, pracujeme s fasciálními řetězci v celém těle.
Jaroušek dělá velké pokroky, po každé terapii překvapí novou dovedností a nejkrásnější je, že se mu tady na světě začalo líbit, usmívá se a komunikuje.
Každé ošetření je jiné. Nedržím se žádných pravidel, ale naslouchám jeho tělu, vnímám napětí, citlivost, řeč tkání. Tyto signály následuji a věnuji jim pozornost až do uvolnění. Úžasnou oporou jsou Jarouškovi i mě oba rodiče i babička Šárka, kteří nám dávají důvěru. A když vám někdo dá důvěru, získáváte obrovskou vnitřní sílu.
Čeká nás ještě dlouhá cesta vpřed, ale prožíváme s radostí každý krok. V těchto terapiích se neupínám na výsledek, ale na průběh cesty, protože vnímání těla v přítomném okamžiku vede k vytvoření individuálního přístupu k ošetřované bytosti. Terapie, kterou jsem nazvala Osteodynamika vznikla z principu Dornovy metody, kraniosakrální osteopatie a osteopatie. Je to způsob, jak jemně a s citem pracovat s opěrným aparátem, uvolňovat blokády v kloubních spojeních, pomocí pohybu vracet kosti na své místo a zároveň komunikovat pomocí doteku s inteligentní tkání, zvanou fascie.