REAKCE FASCIÍ NA OPERAČNÍ ZÁKROKY

Ve skutečných příbězích lidí lze najít podstatu celostních technik. Tyto techniky ošetřují celé tělo, nevyhledávají jen příčinu, ale vnímají tělo jako celek.

Podělím se o jeden z mnoha příběhů o důsledcích invazivních operačních zákroků na pojivové tkáně, zejména fascie (povázku).

Na jaře 2016 jsem ošetřovala paní X, která přestala slyšet na jedno ucho. Protože se stav po ošetření nezměnil, doporučila jsem jí nenechat se lékaři odbýt a trvat na důkladném vyšetření. Díky pečlivému vyšetření byl objeven zhoubný nádor, který tlačil na sluchový nerv. Paní se podrobila operaci. Nádor byl odstraněn, ale jako následek masivního zásahu do kostí lebky a měkkých tkání došlo k obrně půlky obličeje, včetně koutku úst i oka. Lékaře, který operaci prováděl, stav pacientky udivil. Neshledal na průběhu operace žádné pochybení, které by způsobilo jakékoliv fyzické poškození.

Půl roku po operaci jsem začala pracovat pomocí OSTEODYNAMIKY. Mechanicky jsem uvolňovala slepené fascie a krční obratle, pracovala s tělem i s psychickými vzorci. Postižené řetězce fascií se táhly od týlní kosti přes krční páteř, klíční kosti až do hluboké fascie krku a svým stažením způsobily změnu ve funkci obličejových svalů i nervů. Po manuálním uvolnění tkání si tělo odpočinulo ve vlastním houpavém rytmu. Po první terapii byl znatelný velký pokrok.

Lékaři odvedli svou práci skvěle a paní X zachránili život. Celostní techniky zase dokázaly napravovat škody, které vznikly po nevyhnutelném invazivním zásahu.

Paní X pravidelně dochází na terapie a její fyzický i psychický stav se stále zlepšuje.

Medicína disponuje špičkovými technikami, které zachraňují životy. Následné rehabilitační techniky z rukou odborných terapeutů otevírají prostor pro individuální práci s pacientem a k celostnímu přístupu ke zdraví lidí i zvířat.