VOJTÍŠEK
Narodil se koncem června 2016. Průběh porodu byl hodně vzdálen ideálům o hezkém porodu, čemuž nasvědčovala zhmožděná žebra maminky od vypuzovacího hmatu porodníka, uplakané miminko s hlavičkou stočenou na stranu, neúcta a nerespekt k potřebám rodičky i dítěte.
Po ukončení šestinedělí rodiče Vojtíška požádali o ošetření pomocí Osteodynamiky, se kterou mají osobní zkušenost na sobě i na svém pejskovi Dorince.
Vojtíšek měl typické projevy KissSyndromu, což je blokáda skloubení mezi týlní kostí a prvním krčním obratlem, vyrotované krční obratle a stažené fascie kolem lopatek i klíčních kostí. Již po první terapii se z Vojtíka stalo spokojené a prospívající miminko.
Důležitý krok udělala také maminka Lucie, která si přestala přehrávat nepodařený porod, přestala řešit traumata, která vznikla, ale nasměřovala svou pozornost k řešení problémů a následně užívání si nového a harmonického vztahu. Jen vyrovnaná matka, která přestane znovusehrávat a znovuprožívat porodní traumata se může stát zdrojem klidu a síly pro své dítě.
Když bylo Vojtíškovi půl roku, kamarád fyzioterapeut rodiče upozornil, že jsou ještě patrné pozůstatky po blokádě a že se svalový korzet nevyvíjí zcela správně. Svaly na přední straně těla jsou slabší a není symetrický.
Přistoupili jsme opět k ošetření. Tentokrát už mělo jiný ráz. Pracovala jsem na celém tělíčku, od chodidel až po týlní kost a ošetřovala fasciální řetězce.
Jde o souvislý fasciální systém, který komunikuje vzájemně mezi sebou, a jednotlivé řetězce se navzájem ovlivňují. Tyto řetězce mají sérii kotevních bodů na kostech, zejména v místech kloubních spojení. Proto je potřeba celostně ošetřit celé tělo. U Vojtíška byly největší léze v oblasti pánve a v oblasti bránice. Uvolněním pánve, křížové kosti pomocí manuálních hmatů došlo k téměř okamžitému výsledku. Během několika hodin začal Vojtíšek dělat pohyby, které dříve nedokázal. Vývoj byl tak rychlý, že z pasení koníčků bylo do několika dnů houpání na čtyřech, pokus o lezení a pokus o samostaný sed.
U dětí, které ještě nechodí, používám osteodynamické ošetření, což je zejména práce s fasciemi. Jejich včasná reorganizace, včetně navedení správné biomechaniky kloubních spojení, které tvoří pro fascii kotevní body a které při nesprávné funkci způsobují vytvoření nežádoucího napětí, v tělíčku dítěte navodí harmonický stav.
Z pohledu terapeuta osteodynamiky a ze své praxe vnímám, že by fyzioterapii mělo předcházet osteodynamické ošetření funkčích blokád. Dítěti bez blokády se bude daleko lépe cvičit, bude spokojenější a pohyblivější, dokáže lépe vnímat své vlastní tělo a lépe je ovládat.
Děkuji Vojtíškovým rodičům Lucii a Ondrovi za důvěru, kterou mi dali. Protože s důvěrou dostávám zároveň sílu a naději k pomoci potřebným.