Roční terapeutický výcvik OSTEODYNAMIKY® 2025

I v České republice vznikají jedinečné autorské techniky.


OSTEODYNAMIKA®

Každá kost má v těle své správné místo,
každý kloub v těle má svůj správný pohyb,
každá tkáň v těle má své správné napětí,
každý orgán v těle má svou správnou funkci,
každý nerv v těle má své správné vedení informací.
Osteodynamika® je cestou ke správnému…


OSTEODYNAMIKA® v odborné praxi

Osteodynamika® si díky své kvalitě a účinnosti získala uznání jak veřejnosti, tak odborníků. Poptávka po kvalitních terapeutech, kteří ve svém ošetření využívají Osteodynamiku® neustále roste.

Proto byl vytvořen ROČNÍ TERAPEUTICKÝ VÝCVIK OSTEODYNAMIKY®.

Tento výcvik je určen odborníkům z oboru, jako jsou maséři, fyzioterapeuti a lékaři, a jeho cílem je obohatit jejich práci o komplex účinných fasciálních technik a přístupů.

Osteodynamika® vám poskytne nové úhly pohledu a techniky, které zvýší vaši odbornou způsobilost a přinesou vašim klientům či pacientům viditelné výsledky. Propracovaná teorie i praxe přináší hlubší porozumění tělesným procesům a umožňuje tak efektivnější rehabilitaci, rekondici a regeneraci.

Tato osvědčená a účinná metoda se zaměřuje na celostní přístup k organismu, specificky se věnuje problematice pojivových tkání a fascií. Je podložena vědeckým výzkumem a praxí ověřenými zkušenostmi.

Staňte se součástí komunity profesionálů, kteří jsou na špici celostní péče a neustále hledají nové způsoby, jak poskytovat tu nejlepší možnou péči. S Osteodynamikou® budete mít v rukou techniky, které vašim klientům či pacientům přinesou nejen úlevu, ale i dlouhodobé zlepšení jejich zdraví.


Definice OSTEODYNAMIKY®

OSTEODYNAMIKA® je soubor manuálních fasciálních technik, které účinně a neinvazivně

 • ošetřují všechny prvky pohybového aparátu
 • upravují chybnou biomechaniku kloubů
 • upravují chybné napětí fasciálního systému všech orgánových soustav

OSTEODYNAMIKA®  je nediagnostická metoda s celostním přístupem k organismu, určená k ošetření celého těla.

 


„Osteodynamika® je víc, než jen technika.

Je to vědomý přístup k tělu a k jeho schopnostem.“


Princip metodiky OSTEODYNAMIKY®

Základním principem OSTEODYNAMIKY® je propojení manuálního ošetření kloubů s technikami zaměřenými na ošetření fasciálních systémů všech orgánových soustav a pochopení jejich vzájemných anatomických i fyziologických vazeb.

Metodika vychází z poznatku, že struktura a funkce tkání opěrného aparátu, orgánových soustav a nervové soustavy spolu neoddělitelně souvisí a navzájem se ovlivňují.

Technika je definována fyzikálními ději, které probíhají během terapie. Jedná se o cílené použití pohybu, tlaku, tažné síly a energie v určitém časovém úseku. Provedení pomocí jemných a pomalých pohybů navozuje relaxaci tkání a ovlivňuje nervovou soustavu.

Průběh ošetření se řídí přesně stanovenou metodikou na specifických bodech a drahách, bez zaměření na problematické části těla, které jsou ale ošetřeny se zvýšenou pozorností. Tento přístup umožňuje celostní ošetření a uvolnění tkání i kloubních spojení v celém těle.

Tato technika propojuje fyzické tělo a psychosomatiku, což pomáhá k navrácení původních fyziologických vzorců, díky nimž tělo dokáže přirozeně obnovit své funkce.
 

Jaký je přínos ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY®?

Terapie dotekem je jedinečná a nenahraditelná žádnými přístroji. Přímé působení lidských rukou, vědomá pozornost ke stavu tkání a citlivé provedení celého ošetření na základě aktuálního zdravotního stavu činí z Osteodynamiky® neinvazivní a zároveň velmi účinný způsob preventivní i rehabilitační péče, která vede k udržení zdraví a zlepšení kvality života.

 

Přínos Osteodynamiky® je v ošetření stažených, slepených a nepohyblivých fasciálních struktur a podpoření jejich uvolnění, hydratace a vzájemné skluznosti.  Pružné a vyživené fascie umožňují cirkulaci všech tělních tekutin a tím zajišťují buněčnou výživu v každé části těla i správnou funkci imunitního systému.

 

Vybalancování fyziologického napětí ve tkáních navozuje procesy homeostázy a urychluje regenerační procesy. V uvolněných tkáních se zlepšuje cirkulace tělních tekutin, proudění krve, lymfy a tkáňové tekutiny, což podporuje lokální metabolismus jednotlivých buněk, umožňuje zpracování a odstranění toxinů a detoxikaci organismu, protože ke zpracování a odstranění toxinů je zapotřebí volná, pružná tkáň a cirkulace tělních tekutin. Tato skutečnost má velký význam i ve filozofii a v používání přírodních přípravků,  kdy účinné látky a informace mohou do takto ošetřených tkání snáze pronikat a působit daleko efektivněji než ve stažené tkáni.

 

Zdraví na buněčné úrovni je základem zdraví celého organismu.

 

Obnovení myofasciální elasticity přímo ovlivňuje fyziologickou mobilitu kloubů, což následně  ovlivňuje  motoriku a výkon.

 

Rovnováha ve všech orgánových soustavách ovlivňuje také chování, protože bolest způsobuje diskomfort a změny chování v důsledku podráždění nervové soustavy.

 

Na ošetření fasciálního systému reaguje pozitivně centrální i periferní nervový systém. Opakovaným ošetřovaním fasciálního systému se v nervovém systému tvoří nové synapse a organismus aktivně balancuje svoji rovnováhu a fyziologický stav, ve kterém je schopen se přizpůsobovat náročným zevním i vnitřním vlivům, které na něj po celý život působí.

 

Uvolněním fascií se tělo nevrací do chybných pohybových a funkčních vzorců.


"Záměrem Osteodynamiky® je udržení zdraví a zlepšení kvality života."


Přínosy výcviku OSTEODYNAMIKY®

pro terapeutickou praxi

Klíčovým přínosem výcviku Osteodynamiky® je kvalitní a vědomá práce terapeuta, který se soustředí na provedení techniky a citlivě vnímá procesy v organismu.

Výcvik je zaměřen na:

 • propojení anatomie a topografie pohybového aparátu, orgánových soustav, nervové soustavy a fasciálního systému
 • vědomou práci a schopnost soustředění na vykonávanou činnost
 • zvýšení palpační citlivosti a schopnosti vnímat procesy v organismu (např. napětí pojivových tkání a fascií, pohyblivost kůže a podkoží a jiné projevy)
 • komunikační dovednosti a empatický přístup ke klientovi.

Pomocí Osteodynamiky® terapeut ošetřuje celé tělo pomocí propracovaných manuálních technik, věnuje pozornost každé jeho části a snaží pochopit a rozpoznat příčiny, které způsobily stav nerovnováhy či nemoci.

Rozpoznává a reguluje poruchy kloubní biomechaniky a vychází z poznatku, že struktura a funkce měkkých tkání a struktura a funkce kloubních spojení spolu neoddělitelně souvisí a navzájem se ovlivňují.


„Nehledáme nemoc, hledáme zdraví!“


 

Ostedynamika® je chráněna slovní ochrannou známkou a techniky s tímto označením používají pouze absolventi vzdělávacího programu Osteodynamika®, kteří složili zkoušku a získali certifikát Certifikovaný terapeut Osteodynamiky® s platnou licencí.

 

Náplň ročního terapeutického výcviku OSTEODYNAMIKY®


Obsah jednotlivých modulů:

OSTEODYNAMIKA® I

Základní kurz, který uvádí zájemce do tajemství Osteodynamiky®. Poskytuje teoretické i praktické osvojení základů biomechaniky kloubů a funkce všech složek opěrného aparátu pro manipulaci s klouby s větším citem a efektivitou.

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • anatomie opěrného aparátu člověka (kosti, chrupavky, klouby, pojivové tkáně )
 • úvod do anatomie a funkce fasciálního systému
 • základy biomechaniky kloubních spojení
 • nejčastější nemoci pohybového aparátu
 • principy manuálního ošetření
 • teoretická příprava na provedení manuálních technik

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření kloubních spojení celého těla
 • získání palpačních dovedností
 • práce s biomechanikou kloubních spojení
 • nácvik terapeutické etiky a přístupu ke klientovi

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • získání teoretických znalostí i praktických dovedností jemných manipulačních technik k ošetření opěrného aparátu člověka
 • pochopení hlubších souvislostí mezi funkcí kloubů a fasciálním systémem
 • pochopení a uchopení základních principů práce s fasciálním systémem (respekt k pojivovým tkáním, zjemnění práce terapeuta, hlubší vnímání procesů ve tkáních během ošetření)
 • pochopení a uchopení principu fasciálních technik pro další moduly
 • porozumění signálům těla a včasné rozpoznání počínajících problémů pohybového aparátu
 • schopnost provázet klienty v přístupu a zodpovědnosti k jejich zdraví

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: on-line cca 7:30h + E-BOOK

OSTEODYNAMIKA® II

Soubor manuálních fasciálních technik k ošetření fasciálních řetězců celého těla a lymfatického systému člověka. Teoretický úvod do anatomie oběhového a lymfatického systému.

Cílem technik je obnova, zlepšení a uchování fyziologického stavu fasciálního, oběhového a lymfatického systému člověka.

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • topografická anatomie jednotlivých fasciálních vrstev a fasciálních řetězců
 • anatomie a funkce synoviální membrány
 • anatomie a funkce oběhového a lymfatického systému
 • topografická anatomie lymfatického systému

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k provedení manuálního ošetření fasciálních řetězců
 • nácvik technik k provedení manuálního ošetření oběhového a lymfatického systému

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • provádění manuálního ošetření fasciálních řetězců, oběhového a lymfatického systému za účelem udržení či zlepšení jejich činnosti
 • pochopení funkce oběhového a lymfatického systému a jejich vliv na zdraví člověka
 • rozpoznání fyziologického stavu lymfatického systému a rozpoznání zjevné patofyziologie za účelem referování na odborné vyšetření
 • provádění ošetření fasciálních řetězců, oběhového a lymfatického systému při péči o geriatrického klienta nebo při paliativní péči

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: on-line cca 4:20h + E-BOOK

OSTEODYNAMIKA® III

Základní viscerální techniky k ošetření fasciálního systému orgánových soustav a zjizvené tkáně.

Jejich účelem je zlepšení nebo udržení mobility a motility orgánů. Součástí kurzu jsou i techniky k ošetření zjizvené tkáně a jejího zapojení do fyziologického procesu.

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • základní anatomie orgánových soustav
 • anatomie fasciálních systémů všech orgánových soustav
 • orientace ve fasciálních strukturách a jejich vzájemných prostorových vazbách v dutině hrudní a dutině břišní
 • principy viscerálního ošetření
 • procesy hojení a patofyziologie zjizvené tkáně

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření fasciálního systému, obklopujícího a propojujícího jednotlivé orgány v hrudníku, břišní dutině a pánevní dutině
 • nácvik specifických technik k manuálnímu ošetření zjizvené tkáně

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • pochopení významu fasciálních systémů orgánových soustav
 • ošetřování fasciálního systému orgánových soustav za účelem udržení nebo zlepšení mobility a motility orgánů
 • ošetřování zjizvené tkáně a její zapojení do fyziologického procesu

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: on-line cca 4:17h + E-BOOK

OSTEODYNAMIKA® IV

Techniky k ošetření fascií neurálního systému a základy Kraniosakrální osteopatie.

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • základní anatomie nervové soustavy a její funkce
 • patomechanismy NS
 • principy technik neurální mobilizace
 • principy kraniosakrální osteopatie

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření fasciálního systému nervové soustavy
 • nácvik základních technik kraniosakrální osteopatie

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • ošetřením nervů vznikají správné podněty pro struktury
 • podpora regeneračních sil organismu
 • ošetřením nervového systému uzavírá terapeut kruh mezi mozkem a tělem, mezi vnitřním a vnějším světem

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: on-line cca 4h + E-BOOK

OSTEODYNAMIKA® V

Manuální techniky k ošetření fasciálních řetězců u miminek a dětí. 

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • anatomie dítěte (novorozenec, kojenec, batole, dítě do 15 let)
 • osový systém dětského těla
 • primární reflexy
 • vývojová stadia
 • terapeutický přístup k dítěti
 • KiSS/ KiDD syndrom
 • porodní trauma

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření fasciálního systému dětí od 0 do 15 let
 • manipulace s miminkem
 • nácvik zklidňujících technik
 • edukace rodičů v manipulaci s dítětem

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • získání znalostí a dovedností k účinnému manuálnímu ošetření pohybového aparátu dětí od 0 do 15 let
 • znalosti a dovednosti k regeneračnímu a rekondičnímu ošetření pro nastolení rovnováhy v organismu
 • schopnost používat zklidňující a uvolňující techniky pro děti od 0 do 15 let
 • schopnost edukovat rodiče ke správné manipulaci s dítětem

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: online cca 4h + E-BOOK


Bonusovým kurzem ZDARMA je modul:


APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE

PRO TERAPEUTICKOU PRAXI

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • podstata terapeutické práce a osobnost terapeuta
 • základní lidské potřeby
 • syndrom vyhoření
 • zdroje pro terapeutickou práci
 • mindfulness - vědomé prožívání a všímavost
 • sociální a emoční dovednosti v pomáhajících profesích
 • základy komunikačních dovedností s klientem
 • zvládání krizových situací
 • principy vzniku traumatu a jeho projevy

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • terapeut pracuje na sobě, aby dokázal pochopit a zvládnout svou vlastní mysl a intuici, které mu umožní široké pole vnímání
 • rozvíjí schopnosti vnímat signály vysílané ošetřovaným klientem a následně vhodně reagovat a přizpůsobit se tak potřebám ošetřovaného klienta
 • rozvíjí schopnost vědomého vnímání a vědomé přítomnosti
 • pracuje se zdroji pro terapeutickou práci
 • vyzkouší si modelové situace z terapeutické praxe

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • k manuálním technikám získáte také účinné nástroje, které změní kvalitu ošetření z čistě fyzické záležitosti na celostní ošetření ve všech úrovních těla i psychiky

Teorie: online cca 7h + skripta

SPOLEČNĚ K PROFESIONÁLNÍMU

TERAPEUTOVI OSTEODYNAMIKY®

 • Po absolvování modulů Osteodynamika® I - V se absolvent připravuje ke složení zkoušky.
 • Proběhne on-line příprava ke zkouškám: seznámení s obsahem a průběhem zkoušek 
 • Součástí kurzu je uzavřená FB skupina, kterou moderuje Andrea Dunová a ve které se budeme společně setkávat, diskutovat a sdílet své myšlenky.
 • Zkouška bude teoretická i praktická. Pokud absolvent neuspěje, má možnost ji opakovat za poplatek 5.000,- Kč.

Kdo bude výcvikem provázet:


ANDREA DUNOVÁ

   LEKTORKA A AUTORKA OSTEODYNAMIKY® 

Používám, učím a šířím to, co skutečně žiji. I v pokročilém mládí v sobě stále nesu v tkáňové paměti miminko s Kiss syndromem. Bolest, která mě od dětství provázela a která se zpočátku jevila jako prokletí se stala darem. Extrémní citlivost se stala mým průvodcem na terapeutické cestě.

Díky citlivosti umím rozpoznat Co je problém. Díky vědomostem a zkušenostem mohu rozpoznat, co problém být nemusí.

O fasciích už něco málo vím, a právě proto si uvědomuji, jak je důležité:

 • umět procítit vlastní inteligentní síť, která v těle vše spojuje a zároveň odděluje, která chrání a která si pamatuje vše od prvního momentu života až do jeho konce
 • umět o ně pečovat
 • dopřát jim hodnotný pohyb
 • ošetřovat je pomocí manuálních terapií
 • zajistit jim dostatek kyslíku i výživy

Jen tak nás bude tato úžasná síť, která tvoří tělo lidí i zvířat držet a chránit, jen tak budeme mít radost ze života a můžeme pracovat, sportovat, poznávat, milovat se, rodit děti, tančit…prostě vychutnat si naplněný život.


"Ve výcviku vás naučím každý dotek přesně tak, jak jej provádím ve své úspěšné praxi."Cena ročního terapeutického výcviku Osteodynamiky® 2025:

99.000,- Kč


ROČNÍ TERAPEUTICKÝ VÝCVIK OSTEODYNAMIKY® 2025
Místo konání: PRAHA
Kapacita skupiny je maximálně 14 studentů
TERMÍNY PRAKTICKÉ VÝUKY 2025
Osteodynamika® I: 11. - 12. ledna
Osteodynamika® II: 8. - 9. března
Osteodynamika® III: 10. - 11. května
Osteodynamika® IV: 20. - 21. září
Osteodynamika® V: 15. - 16. listopadu
ZKOUŠKA z modulu V: 8. prosince
ROČNÍ TERAPEUTICKÝ VÝCVIK OSTEODYNAMIKY® 2025
Místo konání: HAVÍŘOV
Kapacita skupiny je maximálně 14 studentů
TERMÍNY PRAKTICKÉ VÝUKY 2025
Osteodynamika® I: 25. - 26. ledna
Osteodynamika® II: 15. - 16. března
Osteodynamika® III: 17. - 18. května
Osteodynamika® IV: 4. - 5. října
Osteodynamika® V: 22. - 23. listopadu
ZKOUŠKA z modulu V: 9. prosince

*změna termínu vyhrazena!


PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK


ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !


PRO ZÁJEMCE


PŘIHLÁŠKA PRO ROČNÍ TERAPEUTICKÝ VÝCVIK OSTEODYNAMIKY 2026 BUDE ZVEŘEJNĚNA NA WEBU BĚHEM LÉTA 2025.

O ZVEŘEJNĚNÍ BUDEME ZÁJEMCE VČAS INFORMOVAT. REZERVACE MÍSTA PŘEDEM NA VÝCVIKU NENÍ MOŽNÁ.

„MOHU VÁS UČIT A PROVÁZET, MŮŽETE SE PŘIDAT“


Oslovila vás filozofie Osteodynamiky®?

 

Chcete se naučit víc, než jen manuální techniky?

 

Slyšíte v sobě volání na tuto cestu?

 

Je to proto, že nás spojuje víc, než jen touha pomáhat lidem i zvířatům pomocí doteků.

Je to volání z našich snů, je to touha najít své poslání, je to hledání podstaty života.

 


Vítám vás ZDE!