Dodání produktu a digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy


  • Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz. obchodní podmínky).
  • Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.“ udělujete výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Vezměte prosím na vědomí, že po dodání digitálního obsahu, již nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ), tzn. digitální obsah po dodání není možné vrátit.
  • V případě osobní telefonické konzultace - po zaplacení částky není vrácení peněz možné, náhradní termín hovoru je pouze 1x a to po předchozí dohodě.  Následně uhrazená částka propadá v plné výši.