ANDREA DUNOVÁ


 • Terapeutka lidí a zvířat
 • Majitelka Centra celostní péče Archa
 • Autorka metodiky Dornova metoda pro zvířata
 • Majitelka ochranné známky Dornova metoda-zvířata®
 • Autorka manuální fasciální techniky Osteodynamika
 • Majitelka ochranné známky OSTEODYNAMIKA®
 • Lektorka autorizovaných a certifikovaných kurzů Dornovy metody pro zvířata a Osteodynamiky®
 • Zakladatelka České školy Dornovy metody pro zvířata
 • Zakladatelka institutu celoživotního vzdělávání -  Institut zdraví zvířat s.r.o.
 • Spoluautorka a Autorizovaná osoba pro Profesní kvalifikaci „Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat.“
 • Autorizovaná osoba pro Profesní kvalifikaci  „Fyzioterapeut a pracovník pro rehabilitaci malých zvířat.“
 • Spoluzakladatelka Asociace manuálních terapeutů zvířat z.s.
 • Autorka teoretických skript a praktických manuálů:

1982 – 1986
Studium na střední zemědělské škole, obor veterinární v Kroměříži
 
Mimoškolní vzdělání
 
1992
Akreditovaný kurz masáží a následné doplňování vzdělání na dalších kurzech a seminářích (reflexní terapie, lymfatické masáže, aromaterapie, baňkování, kinesiotaping a jiné)
 
1997 – 1998
Studium na Institutu pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně
 
1998
Atestace z lékařské mikrobiologie, parazitologie a virologie
 
2006
Kurz Dornovy metody (lektoři MgA. Zuzana Prouzová, Jozef Púry)
 
2009 – 2010
Výcvik v kraniosakrální osteopatii (Radek Neškrabal)Základy práce s kraniosakrálním konceptemLéze SSB-viscerocranium
Teorie a praxe ošetření komorového systému mozku, EV4 a drenáž žilních splavů crania
Teorie a praxe ošetření membránového systému, detoxikace a práce s energií
Úvod do práce s systému „Tělo a emoce“Práce v systému „Tělo a emoce“
 
2014
Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch I level, The Canin Touche I level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)
 
2015
Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch II level, The Canin Touch II level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)
 
2016
Odborné semináře Kraniosakrální osteopatie a psychoterapie (lektoři Radek Neškrabal, Petr Odstrčil, Mike Boxhal)
Tělo a emoceTerapeutické přístupy k traumatu
Etické a duchovní aspekty terapeutické praxe
 
2016 – 2018
Osobní koučing v oblasti osobnostního rozvoje terapeuta (Psychoterapeut Petr Odstrčil)
 
2017 – 2018
Viscerální manipulace I-IV, výcvik v osteopatických fasciálních technikách se zaměřením na ošetření orgánů (lektor: Bc. Alena Zapletalová, žákyně J. P. Barrala, Doc.MUDr.Petr Zach CSc.)
Viscerální manipulace I (břišní dutina)
Viscerální manipulace II (břišní dutina)
Vicscerální manipulace III (orgány pánevní dutiny)
Viscerální manipulace IV (hrudní dutina)
 
2018 – 2019
Práce s neurálními strukturami (Bc.Alena Zapletalová, Doc.MUDr.Petr Zach CSc.)
Práce s neurálními strukturami I (základní principy a techniky)
Práce s neurálními strukturami II (nervy horní končetiny)
Práce s neurálními strukturami III (nervy dolní končetiny)
Práce s neurálními strukturami IV (kraniální nervy)
 
2019
Aplikovaná psychologie
Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti (PhDr.Ing.Ludmila Malinová MBA )
Integrating scar tissue into the fascial web Zapojení zjizvené tkáně do fasciální sítě (Sharon Wheeler, Robert Schleip) 


JAK PRACUJI

 • Nabízím profesionální, odborný a zejména individuální přístup opírající se o odborné vzdělání a terapeutickou praxi (od roku 1992) a zkušenosti, na jejichž základě jsem vypracovala a vyprofilovala jedinečné terapeutické systémy a metodiky (Dornova metoda pro zvířata a Osteodynamika®).
   
 • Používám propracované techniky, pomocí kterých lze celostně ošetřit fasciální systémy všech orgánových soustav. Ošetření je důležité z hlediska prevence, při rehabilitaci po úrazech, při nadměrné zátěži organismu, či při chronických zdravotních problémech a ve stáří. Protože jde o neinvazivní terapii, která využívá jemné doteky a pomalé pohyby, lze ji uplatnit i pro ošetření těhotných žen a miminek s následky KiSS syndromu.
 • Terapeutický proces chápu jako oboustranný dialog mezi terapeutem a klientem (ať je to člověk či zvíře), který je založený na vzájemném respektu, důvěře a úctě. Při ošetřování lidí i zvířat spolupracuji s lékaři a odborníky, kteří na základě vyšetření stanovují diagnózu.
  Dodržuji hranice terapeutické i medicínské. V určitých situacích a stavech klienta proto jako terapeut nedokážu nebo nemohu pomoci.
 • Lektoruji na svých vlastní kurzech, učím lidi si vzpomenout na moudrost a dovednosti spojené s ošetřováním lidí i zvířat, které všichni nosíme ve svých genech.